Miniature Iris Bowl

Miniature Iris Bowl

Tiny fairy basket woven from locally gathered -

  • Yellow Flag Iris 
  • Cattail
    £45.00Price